Zuri Zanzibar UDRŽITELNOST

STÁLE VÍCE LIDÍ HLEDÁ MOŽNOSTI, JAK BÝT BLÍŽE K PŘÍRODĚ A ODPOUTAT SE OD TRENDU URBANIZACE A KONZUMNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA.

KOMUNITNÍ PROJEKTY ZURI ZANZIBAR KENDWA VILLAGE SE ZAMĚŘUJÍ NA TŘI OBLASTI- VZDĚLÁVÁNÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY.

Zuri Zanzibar ve spolupráci s místními komunitami, dalšími společnostmi a organizacemi neustále hledá cesty pro zlepšení čistoty životního prostředí a oceánů a pro podporu zaměstnanosti a vzdělávání na celém Zanzibaru.

Více informací o našich aktivitách v ZURI MINDFUL EXPERIENCE BROŽUŘE

PŘIBALTE NĚCO NAVÍC

V našem okolí žije mnoho lidí, jejichž životní podmínky nejsou snadné a mnohdy se potýkají s nízkými ekonomickými příjmy. Rodiny obvykle trpí nedostatkem základních potřeb. Místo toho, abychom jednotlivcům poskytovali peníze nebo dětem sladkosti, bychom rádi vyzvali naše hosty k tomu, aby přinesli konkrétní materiální dary, které nepodporují žebrání nebo absence docházky do školy za účelem získání dárků od turistů.

Pokud máte ve svém zavazadle prostor, zde je seznam některých užitečných položek:

  • Laptop, školní projektor a přístroj na laminace vč. laminační fólie (použitý nebo nový) pro vyučování na základní škole v Kilindi
  • Knihy a učební pomůcky v angličtině, anglické slovníky, psací potřeby a pera
  • Edukační hry a hračky pro děti jakéhokoliv věku
  • Oblečení a obuv, sportovní oblečení, batohy v dobrém stavu
  • Dioptrické brýle, lékárničky, zubní kartáčky a pasty

Všechny dary předáváme místní komunitě prostřednictvím našeho CSR manažera, který dohlíží nad veškerými projekty a zajišťuje komunikaci mezi resortem a obyvateli okolních vesnic.

ŠKOLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V KENDWĚ

Úroveň vzdělání v Kendwě je velmi nízká. Ještě donedávna zabezpečovali turistické služby na Zanzibaru povětšinou zaměstnanci přicházející z Tanzanie a dalších zemí, protože místní obyvatelé se potýkali s nedostatečnou kvalifikací.

Proto jsme se od začátku snažili připravit na rostoucí požadavky neustále se rozvíjejícího cestovního ruchu na ostrově a již v r. 2015 začali s přípravou projektu Školení v oblasti cestovního ruchu, který vzniknul za spolupráce se Školicím centrem cestovního ruchu v Jambiani (JTTI), jež má za účel poskytnout místním mladým lidem možnost stát se součástí našeho kvalifikovaného týmu.

Dnes máme v Zuri několik studentů, kteří již třetím rokem uplatňují své vědomosti a zkušenosti získané dokončením dvouletého studijního programu včetně obdrženého Certifikátu z cestovního ruchu a hotelnictví. Jak studenti, tak jejich učitelé dostávali během školení měsíční stipendium, aby se mohli plně soustředit na tréninkový program. Pevně věříme, že vzdělávání mladých lidí a dosažení slušného živobytí má velký význam pro blaho celého společnosti.

PARTNERSTVÍ S LOKÁLNÍMI VÝROBCI

Hotely na Zanzibaru poskytují místním výrobcům vynikající způsob jak prezentovat své výrobky návštěvníkům ostrova. Nákupem lokálně místně vyráběných produktů podporujeme zaměstnanost a poskytujeme firmám obchodní příležitosti, které mají pro místní komunitu největší užitek.

Společnost CHAKO vyrábí recyklované výrobky z odpadních materiálů, které pocházejí převážně z cestovního ruchu. Zvou umělce a řemeslníky, většinou ženy, do své dílny, kde se učí recyklování materiálů, vytváření kreativního designu a umělecké řemeslo.

MWANI ZANZIBAR je společensky odpovědný podnik na východním pobřeží Zanzibaru, který poskytuje ženám pracujícím na farmě kultivující mořské řasy příležitost zlepšit jejich osobní životní úroveň a rozvinout ekonomické aktivity, které prospívají celé komunitě. Hosté mohou produkty od Mwani Zanzibar nalézt ve svých koupelnách a také si je zakoupit v Zuri obchůdku s udržitelnými dárky.

ZANREC – UDRŽUJME KENDWU ČISTOU

Infrastruktura pro nakládání s odpady na Zanzibaru stále není dostatečně rozvinutá a příliš mnoho odpadu zde končí ve volné přírodě.

Odpadové hospodářství a udržování čistého prostředí je jedním z nejdůležitějších komunitních programů Zuri Zanzibar. Naším hlavním cílem je snížit celkové množství odpadu a nakládat s ním zodpovědně. Projekt Udržujme Kendwu čistou byl zahájen v červnu roku 2016 ve spolupráci s firmou Zanrec, která je zodpovědná za provozování komunálního odpadového hospodářství na ostrově.

Cílem projektu „Udržujme Kendwu čistou“  je vypořádat se s rostoucím množstvím odpadu a zhoršujícím se stavem životního prostředí a oceánů.

KOMUNITNÍ PROJEKTY

Zuri Zanzibar podporuje iniciativy zaměřující se na zlepšení základních životních podmínek nejen ve vesnici Kendwa, kde se resort nachází, ale i po celém Zanzibaru.

Většina rodin v Kendwě kupříkladu nemá ve svých domech zavedenou vodu a elektřinu. Před tím, než byla ve vesnici vybudována studna, museli si místní lidé každý den přinášet vodu z velkých vzdáleností, což společně s ostatními domácími pracemi zabralo – především ženám – tolik času, že už jim téměř nezbýval prostor na studium či další činnosti, kterými by mohli vylepšit svou ekonomickou situaci.

Díky finanční záštitě, kterou Zuri Zanzibar poskytuje místním komunitám, se podařilo vytvořit pro vesničany čistější, zdravější a bezpečnější prostředí pro život. Zajištění vodního zdroje přímo ve vesnici například poskytuje lidem možnost soustředit se nově i na jiné aktivity, než je nošení vody, a zavedení elektřiny do školy umožňuje dětem věnovat se studiu i po západu slunce.

Vzdělávání dětí je klíčovou záležitostí každé společnosti. Tím, že podporujeme základní školu v Kilindi, investujeme do budoucnosti místní komunity, a v dalších letech bychom chtěli podporovat i vzdělávání dalších věkových kategorií a pomoci tak zajistit všem obyvatelům lepší životní podmínky.

Jsme hrdí na partnerství se Zanzibar Maisha Bora Foundation (ZMBF), které je zaměřeno na podporu rozvoje komunity a zlepšení kvality života na Zanzibaru. Společně tak vytváříme příležitosti budovat světlejší budoucnost pro celý ostrov.